IT-hjälp

Vi jobbar med IT-hjälp.

IT har på kort tid blivit en integrerad och naturlig del i samhället och människors vardag. För dagens barn och ungdomar är IT naturligt - många känner inte till en värld utan IT. För att åstadkomma en skola som eleven upplever som intressant, meningsfull och utmanande ska IT finnas med.

Att använda informations- och kommunikationsteknik i klassrummet är också ett sätt att utveckla undervisningen. Våra elever har därför en egen dator vid sin arbetsplats och möjlighet att använda IPADs i sitt skolarbete. 

Uppdaterad: