Eksätra resursenhet

Eksätra resursenhet är en särskild undervisningsgrupp som ingår i skolområde D, Uppsala kommun. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola.

Resursenheten ligger nära Eksätra HVB som är ett behandlingshem för barn och ungdomar upp till 16 år med olika typer av problematik och funktionsnedsättningar.

På Eksätra Resursenhet arbetar tre lärare och tre elevassistenter. Skoldagen börjar kl. 8.30 och slutar kl. 15.15. Personal på behandlingshemmet och skolpersonalen har gemensam handledning och arbetar överlappande på för- och eftermiddagar, för största möjliga kontinuitet i behandlingsarbetet.

På resursenheten erbjuds eleverna:

  • Skräddarsydd undervisning med individuella anpassningar och särskilt stöd.
  • Ett medvetet relationsskapande arbete mellan lärare – elev.
  • Möjlighet att träna sina sociala färdigheter.
  • Enskild undervisning och/eller arbete i liten grupp.
  • Undervisning för elever från årskurs 3-9.
  • Plats för 7 elever.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Eksätra resursenhet