Eksätra resursenhet

Eksätraskolans resursenhet har plats för nio elever i åk 3-9. Vi arbetar på uppdrag av elevens hemskola och i enlighet med grundskolans läroplan och ämnesplaner. Våra elever har av olika skäl haft svårigheter att finna sig tillrätta i den större skolenheten.

Resursenheten ligger nära Eksätra HVB som är ett behandlingshem för barn och ungdomar upp till 16 år med olika typer av problematik och funktionsnedsättningar.

På Eksätra Resursenhet arbetar sex lärare och tre elevassistenter. Skoldagen börjar kl. 8.30 och slutar kl. 15.15. Personal på behandlingshemmet och skolpersonalen har gemensam handledning och arbetar överlappande på för- och eftermiddagar, för största möjliga kontinuitet i behandlingsarbetet.

På resursenheten erbjuds eleverna:

  • Skräddarsydd undervisning med individuella anpassningar och särskilt stöd.
  • Ett medvetet relationsskapande arbete mellan lärare – elev.
  • Möjlighet att träna sina sociala färdigheter.
  • Enskild undervisning och/eller arbete i liten grupp.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Eksätra resursenhet